Broodnodig voor een modern advocatenkantoor: een contractgenerator

De Modellengenerator zorgt ervoor dat u als advocaat in ca. 15 minuten een foutloos juridisch document van topkwaliteit opstelt. Dit gebeurt aan de hand van geautomatiseerde, slimme vragenlijsten die u door de overeenkomsten heen loodsen. In dit artikel ga ik in op de redenen waarom een contractgenerator voor een modern advocatenkantoor broodnodig is.

Alle voordelen van een contractgenerator voor advocaten

De Modellengenerator gaat als populaire contractgenerator als warme broodjes over de toonbank. In een vorig artikel gaven we antwoord op de vraag of een contractgenerator interessant is voor de advocatuur. Het antwoord was ‘ja’. Waarom het gebruik van een contractgenerator zoals de Modellengenerator geen brood eet, maar alleen maar voordelen oplevert, dat leest u hieronder.

 • Iedereen werkzaam binnen het kantoor kan een contract opstellen
  Door te werken met geautomatiseerde overeenkomsten kan ook het ondersteunend personeel de contractgenerator voor zijn of haar rekening nemen. U kunt daarbij met meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde model werken.
 • Een advocaat kan, aan de hand van een auditfile, een eindcontrole doen
  In het geval dat collega’s een overeenkomst voor u opstellen, dan wilt u als eindverantwoordelijke natuurlijk de inhoud controleren. Hiervoor is de auditfile. Hierin ziet u snel de keuzes die in de beslisboom zijn gemaakt, waarop is getoetst en welke variabelen zijn ingevuld. Dit betekent dat u in enkele minuten het volledige contract controleert. U leest in dit artikel meer over waarom een auditfile verslavend is.
 • Overeenkomsten zijn altijd juridisch up to date
  De teksten binnen onze contractgenerator worden door collega-advocaten geschreven en up-to-date gehouden. In de Modellengenerator worden nieuwe wetten en regels direct toegepast op alle relevante overeenkomsten. Zo werkt u altijd volgens de laatste wet- en regelgeving. U kunt erop vertrouwen dat deze informatie klopt.
 • Een contract wordt binnen een paar minuten foutloos gegenereerd
  De Modellengenerator is een slimme applicatie waarmee u in slechts een paar stappen een 100% accurate overeenkomst, die voldoet aan de laatste wetgeving, opstelt. Bedenk eens hoeveel tijd u nu verliest aan het opnieuw openen van een bestaand contract en het bijwerken van inspringingen, lettertypes, verwijzingen en het toevoegen van nieuwe passages? De Modellengenerator neemt die tijd, frustratie en irritatie weg.
 • Nieuw verdienmodel genereren
  Doordat u goed kunt inschatten hoe lang het opstellen van een geautomatiseerde overeenkomst kost, kunt u ervoor kiezen om fixed fees in te gaan zetten. Door te werken met productprijzen, al dan niet binnen een abonnementsmodel, zorgt u voor een nieuwe inkomstenstroom. Door het toevoegen van nieuwe producten aan uw dienstverlening, verbreedt u uw dienstverlening aan klanten, wat leidt tot een sterkere clientrelatie. Eerder schreven we al eens een blog over fixed fees binnen de advocatuur. De succesvolle inzet van vaste tarieven wordt door technologie - zoals de Modellengenerator- gefaciliteerd.
 • Snelle en uitgebreide PEP-check en bestuurdersuitvraag als onderdeel van de opdrachtbevestiging
  Met de opdrachtbevestiging voert u direct een Wwft check en compliance onderzoek uit. Allereerst checkt het systeem of de Wwft van toepassing is op een bepaalde zaak, waarna de diverse benodigde (geautomatiseerde) onderzoeken worden uitgevoerd. Zodra u aan de slag gaat met de opdrachtbevestiging binnen de Modellengenerator doorloopt u geautomatiseerd alle Wwft vragen. Op basis van de antwoorden die u geeft, signaleert de Modellengenerator of uw dossier onder de Wwft valt. Het leidt u door de parameters heen om te bepalen wat voor soort cliëntonderzoek u het beste kunt verrichten. Meer weten? Lees dan ook dit blog.
 • Door het automatiseren van werk, is er meer tijd over voor andere activiteiten
  Het werken met de Modellengenerator kent nog een ander voordeel: u houdt meer tijd over voor gespecialiseerd juridisch advieswerk. Met de Modellengenerator kunt u het contractwerk uitbesteden aan ondersteunend personeel. U heeft dan meer tijd voor het specialistisch juridisch (advies)werk, waar waarschijnlijk ook een hoger tarief tegenover staat. Op die manier draagt het automatiseren van standaardwerk voor ondersteunend personeel bij aan een kwalitatief hoogstaande dienstverlening.
 • Ook onderweg te gebruiken
  Het gebruik van de Modellengenerator via een smartphone of tablet is exact hetzelfde als via de desktop. Dit komt omdat u via één en dezelfde webpagina inlogt. Op uw scherm ziet u de modellen zoals u die altijd ziet. Betreft het een bestaand contract dat moet worden aangepast? Dan gaat u via de jumplist eenvoudig naar het onderdeel dat u wilt aanpassen. U kunt onderweg gebruikmaken van alle functies. Zo voert u bijvoorbeeld net zo makkelijk een bestuurdersuitvraag uit als op kantoor. Dit geldt ook voor een UBO check. Het enige wat u nodig heeft, is toegang tot het internet.

Bent u werkzaam in de advocatuur en benieuwd naar de toegevoegde waarde van de Modellengenerator voor uw kantoor? Plan een demo in voor een persoonlijke uitleg.