Packs Ondernemingsrecht

Packs


basic

€ 2.250
 • Overeenkomsten: 50
 • Modellen: onbeperkt
 • Eigen briefpapier

complete

€ 4.000
 • Overeenkomsten: 100
 • Modellen: onbeperkt
 • Eigen briefpapier

Unlimited

Op aanvraag
 • Overeenkomsten: onbeperkt
 • Modellen: onbeperkt
 • Eigen briefpapier

Modellen:

 • Share (stock) Purchase Agreement (Nederlands)
 • Share (stock) Purchase Agreement (Engels) 
 • Activa-passiva transactie 
 • Due diligence  
 • Besluit Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA)
 • Non Disclosure Agreement
 • Rekening-courantovereenkomst
 • Verwerkersovereenkomst
 • Sub verwerkersovereenkomst
 • Verklaring afstand voorkeursrecht
 • Akte van volmacht
 • Overeenkomst van opdracht
 • Akte van overdracht IE-rechten
 • Oprichtingsakte VOF
 • ​Akte van volmacht aan notaris

Het is ook mogelijk om te kiezen voor maatwerk binnen de Modellengenerator.

 • U kunt kiezen voor een eigen opmaak met uw briefpapier.
 • Tekstuele en/of inhoudelijke wijzigingen kunnen ook als maatwerk gezien worden.

Wilt u specifieke informatie over de beste oplossing voor uw juridische documenten voor uw kantoor? Neem dan contact op voor een persoonlijk advies.